FEED MILLS AND AQUACULTURE PRODUCTS

 • You've just added this product to the cart:

  PROTEASE (IN ANIMAL FEED)

  PROTEASE (IN ANIMAL FEED)

  – Protease là một loại enzyme (chất xúc tác cho mọi phản ứng sinh học) có công dụng thuỷ phân protein thành các peptides hoặc các amino acid.
  – Thủy phân protein bằng enzyme là một phương pháp được sử dụng để xử lý các phụ phẩm động vật hay bổ sung vào thức ăn chăn nuôi để tăng hiệu suất vật nuôi, giảm chi phí, hạn chế ô nhiễm môi trường.

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  ASCORBIC ACID (VITAMIN C 35%)

  ASCORBIC ACID (VITAMIN C 35%)

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  ASCORBIC ACID (VITAMIN C 98%)

  ASCORBIC ACID (VITAMIN C 98%)

  Vitamin C 98% less resistant to heat, easily oxidized, it is used to provide vitamin, help to stabilize color, prevent oxidation.

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  WHEY PERMEATE / DEPROTEINIZED WHEY

  WHEY PERMEATE / DEPROTEINIZED WHEY

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  SWEET WHEY POWDER (LACTOSE > 65%)

  SWEET WHEY POWDER (LACTOSE > 65%)

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  Choline Chloride

  Choline Chloride

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  DEXTROSE ANHYDROUS

  DEXTROSE ANHYDROUS

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  DICALCIUM PHOSPHATE (DCP)

  DICALCIUM PHOSPHATE (DCP)

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  L-Lysine HCl 98%

  L-Lysine HCl 98%

  Yellow powder, used for feed mills

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  L-Methionine 98%

  L-Methionine 98%

  White powder, used for feed mills.

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  L-Threonine 98%

  L-Threonine 98%

  White to faint yellow powder, used for feed mills

  Price: Contact
 • You've just added this product to the cart:

  L-Tryptophan

  L-Tryptophan

  Faint white and yellow powder, used for feed mills

  Price: Contact