ENZYME CHO THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  PROTEASE (ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI)

  PROTEASE (ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI)

  – Protease là một loại enzyme (chất xúc tác cho mọi phản ứng sinh học) có công dụng thuỷ phân protein thành các peptides hoặc các amino acid.
  – Thủy phân protein bằng enzyme là một phương pháp được sử dụng để xử lý các phụ phẩm động vật hay bổ sung vào thức ăn chăn nuôi để tăng hiệu suất vật nuôi, giảm chi phí, hạn chế ô nhiễm môi trường.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Acid Protease AP-0800S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Acid Protease AP-0800S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Enzyme thủy phân protein xuất sắc để cải thiện khả năng tiêu hóa các protein chứa trong thức ăn chăn nuôi.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Acid Protease AP-5000S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Acid Protease AP-5000S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Enzyme thủy phân protein hiệu quả, dạng bột, có khả năng thủy phân các protein dưới điều kiện acid (pH từ 2.5 đến 4.0), phù hợp cho thức ăn động vật.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Bacterial Alpha Amylase BAA-0100S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Bacterial Alpha Amylase BAA-0100S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  BAA-0100S  có khả năng tối ưu hóa việc sử dụng thức ăn chăn nuôi, cho phép động vật cai sữa thích ứng với khuôn thức ăn mới một cách nhanh chóng, cải thiện năng suất cho thịt và trứng

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  GLUCOAMYLASE GA-2000S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  GLUCOAMYLASE GA-2000S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Giá bán: Liên hệ