ENZYME CHO NGÀNH THUỘC DA

 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Acid Protease AP-10

  Acid Protease AP-10

  Bột enzyme protease có thể thủy phân các protein thực vật và động vật dưới điều kiên acid, có khả năng phá hủy các vảy trên bề mặt xơ len, cho phép nhuộm dễ dàng hơn.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Acid Protease AP-100L

  Acid Protease AP-100L

  Bột enzyme protease có thể thủy phân các protein thực vật và động vật dưới điều kiên acid, có khả năng phá hủy các vảy trên bề mặt xơ len, cho phép nhuộm dễ dàng hơn.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Alkaline Protease JP-25

  Alkaline Protease JP-25

  Bột enzyme protease nồng độ cao, có thể xúc tác quá trình thủy phân protein trong môi trường kiềm, giúp quá trình loại bỏ lông xảy ra dễ dàng hơn, làm ngắn quá trình xử lý, cải thiện chất lượng thành phẩm, tăng năng suất cho da và phù hợp với tiền xử lý trong quá trình loại bỏ keo tằm (sericin)

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Lipase LP-10

  Lipase LP-10

  LP – 10 là một enzyme thủy phân chất béo , ở dạng bột,  có thể được dùng trong giai đoạn chuẩn bị của quá trình thuộc da, ngâm, làm sạch lông, loại bỏ chất bẩn, làm mềm và tẩy nhờn cho các loại da tươi.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Lipase LP-100L

  Lipase LP-100L

  LP – 100L là một enzyme thủy phân chất béo, có dạng lỏng, dùng trong xử lý thuộc da, như quá trình ngâm, làm sạch lông, loại bỏ chất bẩn, làm mềm và tẩy nhờn cho các loại da tươi

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Neutral Protease NP-06

  Neutral Protease NP-06

  NP-06 là một loại enzyme có dạng bột, có thể xúc tác quá trình thủy phân protein trong môi trường trung tính, phù hợp cho việc loại bỏ lông và quá trình loại bỏ keo tằm (sericin).

  Giá bán: Liên hệ