NHÓM NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN

 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  PROTEASE (ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI)

  PROTEASE (ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI)

  – Protease là một loại enzyme (chất xúc tác cho mọi phản ứng sinh học) có công dụng thuỷ phân protein thành các peptides hoặc các amino acid.
  – Thủy phân protein bằng enzyme là một phương pháp được sử dụng để xử lý các phụ phẩm động vật hay bổ sung vào thức ăn chăn nuôi để tăng hiệu suất vật nuôi, giảm chi phí, hạn chế ô nhiễm môi trường.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ASCORBIC ACID (VITAMIN C 35%)

  ASCORBIC ACID (VITAMIN C 35%)

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ASCORBIC ACID (VITAMIN C 98%)

  ASCORBIC ACID (VITAMIN C 98%)

  Vitamin C 98% ít chịu nhiệt, dễ bị oxy hóa dùng để cung cấp vitamin, giúp ổn định màu, ngăn ngừa quá trình oxy hóa.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  BỘT WHEY GẦY

  BỘT WHEY GẦY

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  BỘT WHEY NGỌT (LACTOSE >65%)

  BỘT WHEY NGỌT (LACTOSE >65%)

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Choline Chloride

  Choline Chloride

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  DICALCIUM PHOSPHATE (DCP)

  DICALCIUM PHOSPHATE (DCP)

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ĐƯỜNG DEXTROSE ANHYDROUS

  ĐƯỜNG DEXTROSE ANHYDROUS

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  L-Lysine HCl 98%

  L-Lysine HCl 98%

  Bột có màu vàng sáng, được dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  L-Methionine 98%

  L-Methionine 98%

  Dạng bột màu trắng, dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  L-Threonine 98%

  L-Threonine 98%

  Bột màu trắng tới vàng nhạt, dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  L-Tryptophan

  L-Tryptophan

  Bột màu trắng ngà đến vàng nhạt, dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Giá bán: Liên hệ