Cam kết chính sách bảo mật của chúng tôi

Tại Biozyme, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư.

1. Tổng Quan

Chào mừng bạn đến với trang website của Biozym. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang website của chúng tôi.

2. Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền các biểu mẫu trên trang website, hoặc tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác liên quan.

3. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn đặt hàng, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng biện pháp an ninh vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, phổ cập, sử dụng, thay đổi, và tiết lộ không đúng.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu hoặc tuân thủ theo quy định pháp luật.

6. Quyền Riêng Tư của Bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở cuối trang này.

7. Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo mật này để phản ánh các thay đổi trong thực hành và pháp luật. Bản cập nhật sẽ được đăng trên trang website của chúng tôi.

Chính sách liên quan khác