Phân định trách nhiệm

Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hoá trong quá trình giao nhận


1.Nghĩa vụ của bên vận chuyển

– Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn

– Giao tài sản cho người có quyền nhận.

– Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoạc pháp luật có quy định khác.


2.Quyền của bên vận chuyển

– Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

– Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thoả thuận trong hợp đồng

– Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

– Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại,…

  1. Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

– trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thoả thuận.

– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để đảm bảo an toàn cho tài sản vận chuyển.

– Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thoả thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

  1. Quyền của bên thuê vận chuyển

– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận.

– trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

  1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

– Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.

– Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc ại mà không có biện pháo đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

– Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị huỷ hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.


Những trường hợp bất khả kháng như thiên tai, tai nạn giao thông,… Biozym luôn hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng.

Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên hệ Hotline: 028 38 100 505 hoặc Email: info@biozym.vn

Chính sách liên quan khác