SODIUM CARBONATE (SODA ASH)

SODIUM CARBONATE (SODA ASH)

Price: Contact

  • Applications
  • Contact
  • Description
  • Trong công nghiệp, natri cacbonat được dùng để nấu thủy tinh, xà phòng, làm giấy, đồ gốm, phẩm nhuộm, dệt, điều chế nhiều muối khác của natri như borat, cromat.
  • Sản xuất keo dán gương, thủy tinh lỏng
BIOZYM MANUFACTURING AND SERVICE CO., LTD
A: 66/12/4 Phan Huy Ich Street, Ward 15, Tan Binh Dist. HCM
T: +84-2838 10 05 05, +84-985 10 55 88
E: info@biozym.vn
W: www.biozym.vn