Sản phẩm

 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  QUINOLINE YELLOW- VÀNG TƯƠI

  QUINOLINE YELLOW- VÀNG TƯƠI

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  RED IRON OXIDE - ĐỎ

  RED IRON OXIDE – ĐỎ

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  SODIUM BENZOATE

  SODIUM BENZOATE

  Được sử dụng ở nồng độ vừa đủ để bảo quản các sản phẩm khác nhau chống sự phát triển của vi khuẩn, chống sự lên men, chống nấm mốc, ức chế quá trình oxi hoá, khi bị phân huỷ không độc, không gây dị ứng và ô nhiễm cho người, động thực vật và môi trường xung quanh.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  SODIUM BICARBONATE

  SODIUM BICARBONATE

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE (SHMP)

  SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE (SHMP)

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  SODIUM HYDROSULPHITE

  SODIUM HYDROSULPHITE

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  SODIUM METABISULPHITE

  SODIUM METABISULPHITE

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  SORBITOL LỎNG 70%

  SORBITOL LỎNG 70%

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  SOYA LECITHIN

  SOYA LECITHIN

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  SUNSET YELLOW- VÀNG DA CAM

  SUNSET YELLOW- VÀNG DA CAM

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  TARTRAZINE

  TARTRAZINE

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  TETRA SODIUM PYROPHOSPHATE (TSPP)

  TETRA SODIUM PYROPHOSPHATE (TSPP)

  Giá bán: Liên hệ