Sản phẩm

 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ACID CHANH - ACID CITRIC MONOHYDRATE

  ACID CHANH – ACID CITRIC MONOHYDRATE

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ACID ERYTHORBIC

  ACID ERYTHORBIC

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ACID FUMARIC

  ACID FUMARIC

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ACID LACTIC

  ACID LACTIC

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ACID PHOSPHORIC DÀNH CHO THỰC PHẨM

  ACID PHOSPHORIC DÀNH CHO THỰC PHẨM

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Acid Protease AP-0800S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Acid Protease AP-0800S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Enzyme thủy phân protein xuất sắc để cải thiện khả năng tiêu hóa các protein chứa trong thức ăn chăn nuôi.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Acid Protease AP-10

  Acid Protease AP-10

  Bột enzyme protease có thể thủy phân các protein thực vật và động vật dưới điều kiên acid, có khả năng phá hủy các vảy trên bề mặt xơ len, cho phép nhuộm dễ dàng hơn.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Acid Protease AP-100L

  Acid Protease AP-100L

  Bột enzyme protease có thể thủy phân các protein thực vật và động vật dưới điều kiên acid, có khả năng phá hủy các vảy trên bề mặt xơ len, cho phép nhuộm dễ dàng hơn.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Acid Protease AP-5000S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Acid Protease AP-5000S_ENZYME TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  Enzyme thủy phân protein hiệu quả, dạng bột, có khả năng thủy phân các protein dưới điều kiện acid (pH từ 2.5 đến 4.0), phù hợp cho thức ăn động vật.

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ACID SORBIC_CHẤT BẢO QUẢN THỰC PHẨM_E200

  ACID SORBIC_CHẤT BẢO QUẢN THỰC PHẨM_E200

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Alkaline Protease JP-25

  Alkaline Protease JP-25

  Bột enzyme protease nồng độ cao, có thể xúc tác quá trình thủy phân protein trong môi trường kiềm, giúp quá trình loại bỏ lông xảy ra dễ dàng hơn, làm ngắn quá trình xử lý, cải thiện chất lượng thành phẩm, tăng năng suất cho da và phù hợp với tiền xử lý trong quá trình loại bỏ keo tằm (sericin)

  Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  ALLURA RED - ĐỎ CAM

  ALLURA RED – ĐỎ CAM

  Giá bán: Liên hệ