ỨNG DỤNG CỦA SODIUM BENZOATE TRONG CÔNG NGHỆP THỰC PHẨM