Phụ gia thực phẩm và những ích lợi khi sử dụng đúng cách